Podporované byty Žižkova I., Hustopeče


31646


Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program: Podpora bydlení 2018
Dotační titul: Pečovatelské byty 2018
Název projektu: B. j. 11 PB - PČB Hustopeče
Registrační číslo projektu: 117D064000110
Celkové způsobilé náklady projektu:  

  15 349 593 Kč                                               

Výše dotace:
   6 600 000 Kč
Spoluúčast žadatele:
   8 749 593 Kč

Počátek realizace projektu

   1. 5. 2018
Ukončení realizace projektu
   30. 8. 2019

Výstavbou bytového domu s 11 bytovými jednotkami, tzv. „pečovatelskými byty“ na adrese Žižkova, Hustopeče, bude zajištěno sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. 10 bytů budou s dispozicí 1 + KK, 1 byt je koncipován jako 2 + KK. Bytový dům s přízemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími bude kompletně bezbariérový, s možností využití výtahu. Nájemníky se tak mohou stát osoby starší 65 let či osoby se sníženou soběstačností, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl., zákona o sociálních službách.

Realizací projektu reaguje Město Hustopeče na převis poptávek po bytech tohoto typu. Výhodou pro cílovou skupinu je umístění v blízkosti polikliniky (zde se nachází několik odborných ambulancí soukromých lékařů) a Nemocnice Hustopeče, dále se nachází v docházkové vzdálenosti autobusové zastávky. V okolí jsou také dvě lékárny, dva obchody (Lidl, Penny Market), pekárna, SPOZAM (Sportovní zařízení města Hustopeče, které provozuje mmj. krytý bazén a saunu).

Před připravovanou stavbou byl v průběhu roku 2018 realizován projekt bezbariérové trasy, kdy stávající chodník bude rekonstruován tak, aby splňoval podmínky bezbariérovosti. Dalším projektem, který město Hustopeče v předmětné lokalitě připravuje, je výstavba bytového domu pro rodiče s dětmi v bytové nouzi. Očekáváme, že pobytem několika rodin lokalita i přilehlé okolí (počítáme s venkovními úpravami a zelení) ožijí a obyvatele tak budou mít kupř. i žádoucí společnost.