Přírodní školní zahrada, Hustopeče

 

Název projektu:
Přírodní školní zahrada, Hustopeče
Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč):
100 000,00

V rámci projektu dojde k doplnění vybavení venkovní zahrady, kterou využívá jak detašované pracoviště MŠ Na Sídlišti (Mateřská škola, odloučené pracoviště Komenského 4, Hustopeče) tak ZŠ Komenského. Prvky budou umístěny v prostoru přilehlé školní zahrady budov MŠ a ZŠ.

Projekt obsahuje pořízení venkovních vyvýšených záhonů, posezení/lavic a stolů. Vyvýšené záhony budou sloužit dětem k osvojování pracovních návyků a poznávání potřeb přírody během ročního období, pomáhají rozvíjet jemnou motoriku, sociální dovednosti i logické myšlení, povzbuzují jejich představivost, tvořivost a vedou je k pohybu. Rozvíjí rukodělnou činnost a hmat. Záhonky se budou v rámci výuky udržovat (vysazovat, zalévat, plít, apod.). Venkovní posezení umožní část školního dne trávit ve venkovním prostředí.