Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče u Brna

  68234

Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče u Brna

Identifikace projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012598
Program: Operační program životní prostředí 2014 - 2020
Specifický cíl: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
Náklady projektu: 3 643 593,25 Kč
Dotace: 2 914 874,60  Kč
Spoluúčast: 728 718,65 Kč
Realizace: 7/2022 - 11/2023

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v revitalizaci části biocentra a krajinné zeleně v celkem 3 lokalitách k. ú. Hustopeče u Brna. V rámci realizace došlo k založení trávníků, výsadbě nových dřevin včetně následné péče a vytvoření biotechnických objektů - suché kamenné zídky. 

Reportáž o projektu zde

93642

93643

93644