Menu Hledat

Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče u Brna

  68234

Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče u Brna

Identifikace projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012598
Program: Operační program životní prostředí 2014 - 2020
Specifický cíl: 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 
Náklady projektu: 8 727 632,88 Kč
Dotace: 6 982 106,29 Kč
Spoluúčast: 1 745 526,59 Kč
Realizace: 2021 - 2023

Účelem dotace je úspěšná realizace projektu spočívající v revitalizaci části biocentra a krajinné zeleně v k. ú. Hustopeče u Brna. V rámci realizace dojde k založení trávníků, výsadbě nových dřevin včetně dvouleté následné péče a vytvoření biotechnických objektů - suchá kamenná zídka. 

česky english deutsch