Starovičky

Starovičky - územní plán - úplné znění po změně č. 4 Účinnost od 19.07.2023 
A Textová část  
Opatření obecné povahy (PDF 435kB)
B Grafická část  
1a Výkres základního členění území (PDF 812kB)
1b Hlavní výkres  (PDF 1379kB)
1b Hlavní výkres - výřez  (PDF 982kB) 
1b-s1 Hlavní výkres - urbanistická kompozice - schéma 1  (PDF 730kB)
1b-s2 Hlavní výkres - urbanistická kompozice - schéma 2  (PDF 601kB)
1be Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika
(PDF 637kB)
1bv Hlavní výkres - technická infrastruktura - kanalizace, voda (PDF 595kB)
1c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 896kB)
2a Koordinační výkres (PDF 1766kB)
Starovičky - Změna č. 4 územního plánu Účinnost od 19.07.2023 
A Textová část  
Opatření obecné povahy (PDF 1096kB)
Srovnávací znění textu (PDF 347kB)
B Grafická část  
1a Výkres základního členění území (PDF 505kB)
1b Hlavní výkres (PDF 584kB)
1b-s2 Hlavní výkres - urbanistická kompozice - schéma 2 (PDF 514kB)
2a Koordinační výkres  (PDF 631kB)
2b Výkres předpokládaných záborů ZPF (PDF 527kB)
Registrační list (PDF 52kB)
Starovičky - územní plán - úplné znění po změně č. 3
Účinnost od 14.01.2022
Textová část (PDF 400kB)
1a Výkres základního členění území (PDF 850kB)
1b Hlavní výkres (PDF 1400kB)
1b Hlavní výkres - výřez (PDF 1000kB)
1b-s1 Hlavní výkres - urbanistická kompozice - schéma 1 (PDF 750kB)
1b-s2 Hlavní výkres - urbanistická kompozice - schéma 2 (PDF 600kB)
1be Hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika (PDF 650kB)
1bk Hlavní výkres - technická infrastruktura - kanalizace, voda (PDF 600kB)
1c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 850kB)
2a Koordinační výkres (PDF 1750kB)
Starovičky - Změna č. 3 územního plánu
Účinnost od 14.01.2022
Textová část (PDF 300kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 400kB)
1a Výkres základního členění území (PDF 850kB)
1b Hlavní výkres (PDF 1300kB)
1c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 900kB)
2a Koordinační výkres (PDF 1750kB)
2b Výkres předpokládaných záborů ZPF s PUPFL (PDF 300kB)
Oznámení o vydání změny (PDF 100kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Starovičky - Změna č. 2 územního plánu
Účinnost od 12.3.2020
Opatření obecné povahy (textová část) (PDF 550kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 450kB)
1a Výkres základního členění území - list 1 (PDF 150kB)
1a Výkres základního členění území - list 2 (PDF 750kB)
1b Hlavní výkres - list 1 (PDF 200kB)
1b Hlavní výkres - list 2 (PDF 200kB)
1b-s1 Hlavní výkres - urbanistická kompozice - list 1 (PDF 1550kB)
1b-s2 Hlavní výkres - urbanistická kompozice - list 2 (PDF 800kB)
2a Koordinační výkres - list 1 (PDF 600kB)
2a Koordinační výkres - list 2 (PDF 650kB)
2b Výkres předpokládaných záborů ZPF s PUPFL (PDF 200kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Starovičky - Změna č. 1 územního plánu
Schváleno 2015
Opatření obecné povahy (PDF 200kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 100kB)
1a Výkres základního členění území (PDF 2200kB)
1b Hlavní výkres (PDF 2450kB)
2a Koordinační výkres (PDF 2800kB)
2c Výkres širších vztahů (PDF 2400kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Starovičky (PDF 100kB)
Starovičky - územní plán
Schváleno 2012
kniha A - Textová část (PDF 550kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  1a Výkres základního členění území (PDF 5050kB)
  1b Hlavní výkres (PDF 7300kB)
  1bv Hlavní výkres - výřez zastavěného území (PDF 3200kB)
  1be hlavní výkres - technická infrastruktura - energetika (PDF 2450kB)
  1bk hlavní výkres - technická infrastruktura - kanalizace, voda (PDF 2400kB)
  1c výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (PDF 5750kB)
kniha B - Textová část (PDF 750kB)
VÝKRESOVÁ ČÁST
  2a Koordinační výkres (PDF 7900kB)
  2b Výkres předpokládaných záborů ZPF s PUPFL (PDF 4550kB)
  2c Výkres širších vztahů (PDF 13650kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Opatření obecné povahy (PDF 3400kB)
Oznámení o vydání územního plánu Starovičky (PDF 50kB)
Územní studie Starovičky - Levandulová farma  
Textová část  (PDF 132kB) 
Grafická část   
01 Výkres širších vztahů (PDF 369kB)
02 Hlavní výkres (PDF 244kB) 
03 Struktura zástavby obce (PDF 162kB)
04 Výkres technické infrastruktury (PDF 266kB)
05 Koordinační výkres (PDF 580kB)
06 Objemová skica zástavby v krajině (PDF 414kB)
Registrační list (PDF 43kB)