Tváře města Hustopeče a obce Habovka v proměnách času

FOND MALÝCH PROJEKTŮ 

Tváře města Hustopeče a obce Habovka v proměnách času

CZ/FMP/6C/08/098

Celkové způsobilé výdaje projektu: 27 795,50 EUR

Výše příspěvku EFRR: 23 626,17 EUR

Žadatel: město Hustopeče

Hlavní přeshraniční partner: obec Habovka

Doba realizace: 04/2022 - 03/2023

Cílem projektu je zachování kulturního dědictví v podobě historických staveb a tradičních zákoutí města Hustopeče i  obce Habovky. Ve městě Hustopeče vznikla ve zrekonstruované historické budově Střelnice unikátní vnitřní expozice zachycující vývoj stavebnictví a vinařství. Zařízením objektu historickými předměty či jejich replikami vznikl zároveň prostor pro prezentaci dalších výstupů  projektu, kterými jsou mimo jiné 2 videodokumenty pojednávající o vývoji urbanismu na území Hustopečí i hlavního přeshraničního partnera, stejně jako přednášky na toto téma. 

Slavnostní otevření Střelnice, představení výstupů projektu veřejnosti zde
93665

93666

93668

93667