Úprava venkovního areálu při CVČ Pavučina, Hustopeče

71203
Národní program Životní prostředí

Prioritní oblast: 6 – Environmentální prevence

Podoblast podpory: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity: 6.1.C – rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO

Celkové náklady projektu: 873 576  Kč   
Dotace: 499 797 Kč
Spoluúčast: 373 779 Kč
Realizace: 10/2018 - 8/2020
Zahrada u novostavby Centra volného času Pavučina se během roku 2019 dočkala nové podoby. Městu Hustopeče se podařilo získat dotaci na revitalizaci a vybavení venkovní části areálu. Částku téměř 500 tisíc Kč poskytne Národní program Životní prostředí.

Vstup do areálu zdobí „motýlí“ záhon s pečlivě zvolenou výsadbou, která bude okrasou od jara do podzimu. Postupným nakvétáním trvalek budou květiny přitahovat medonosný i okrasný hmyz. Další atrakcí je hmatová stezka, symbolicky založená do tvaru pavučiny. Přírodní materiál k vyplnění jednotlivých polí si samosběrem zajistili děti a návštěvníci CVČ Pavučina. V rámci projektu je rovněž vybudovaná nová ohrada s přístřeškem a seníkem pro oblíbené ovečky.

Na místě stávající voliéry byl instalován altán se „zelenou“ střechou, tvořený gabionovými stěnami a zabudovanými klecemi  pro hlodavce. Součást altánu představuje krytá "zimní" voliéra pro exotické ptactvo s průletem, kterým se opeřenci dostanou do venkovní části voliéry. V altánu můžete shlédnout expozici s názornými ukázkami o životě včel a včelařství samotném. 

Část projektu byla realizována svépomocí v rámci akcí pro veřejnost či pravidelných kroužků (budky pro exotické ptactvo, domečky a překážky z přírodnin pro hlodavce; sběr a příprava materiálu pro výplň hmatové stezky), část pak realizační firmou na základě veřejné zakázky.