Územní studie - schválené

S1
Územní studie S1 (PDF 16300kB)
Dokumentace je v jednom el. souboru.
OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE
A Textová část územní studie
B Grafická část
  B-1 Hlavní výkres – koncepce uspořádání území
C Textová část – odůvodnění územní studie
D Grafická část – odůvodnění územní studie
  D-1 Širší vztahy, koordinace území – návrh
  D-2 Výkres současného stavu
  D-3 Koncepce dopravní infrastruktury
  D-4 Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství
  D-5 Koncepce technické infrastruktury – energetika a elektronická komunikace
  E-1a Situace – variantní řešení – výroba a skladování
  E-1b Pohled rozvinutý – variantní řešení – výroba a skladování
  E-1c Zákres do fotografie – variantní řešení – výroba a skladování
  E-1d Zákres do fotografie – variantní řešení – výroba a skladování
  E-2a Situace – variantní řešení – bytové a komerční objekty
  E-2b Pohled rozvinutý – bytové a komerční objekty
ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S2 - OZELENĚNÍ
únor 2022
Textová část (PDF 8250kB)
Vlastnické vztahy (PDF 350kB)
Problémový výkres (PDF 450kB)
Širší vztahy v kontextu Územního plánu (PDF 3250kB)
Hlavní výkres (PDF 550kB)
Hlavní výkres - oplocení (PDF 450kB)
Park (PDF 2150kB)
Park - koordninační situace (PDF 1450kB)
Zeleň veřejných prostranství (PDF 400kB)
Zeleň veřejných prostranství - koordinační situace (PDF 400kB)
Doprava (PDF 500kB)
Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 500kB)
10 Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 400kB)
11 Vizualizace celková (PDF 2700kB)
12 Vizualizace (PDF 19100kB)
Registrační list (PDF 100kB)
ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S3 
účinné od 22. června 2023
Textová část (PDF 4801kB)
Grafická část
A Řešená plocha a využití území v kontextu ÚP Hustopeče (PDF 5305kB)
B Koncepce soutěžního návrhu (PDF 11162kB)
C Vlastnické vztahy (PDF 594kB)
1 Výkres širších vztahů (PDF 7437kB)
2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 450kB)
3 Veřejné prostranství - náměstí obytné skupiny (PDF 7526kB)
4 Návrh dopravy (PDF 361kB)
5 Návrh TI - vodní hospodářství, kanalizace, zásobení vodou (PDF 648kB)
6 Návrh TI - energetika, spoje (PDF 539kB)
7 Vzorové příčné řezy (PDF 786kB)
8 Vymezení stavebních celků, etapizace výstavby (PDF 726kB)
9 Návrh parcelace (PDF 660kB)
10 Návrh zastavění - urbanisticko architektonické řešení (PDF 5558kB)
11 Návrh zastavění - západní sektor města (PDF 3477kB)
12a Vizualizace - celkové řešení (PDF 9972kB)
12b Vizualizace - perspektivy veřejného prostranství (PDF 11413kB)
12c Vizualizace - perspektiva veřejného prostranství a obytného vnitrobloku (PDF 10079kB)
Registrační list
Schválení využití (PDF 337kB)
HUSTOPEČE - ÚZEMNÍ STUDIE S4
Projekt "Územní studie Hustopeče S4", reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004837 je spolufinancován Evropskou unií.
35850
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 6000kB)
Grafická část
A ŘEŠENÁ PLOCHA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ V KONTEXTU ÚP HUSTOPEČE (PDF 8550kB)
B KONCEPCE SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU (PDF 11200kB)
C VLASTNICKÉ VZTAHY (PDF 600kB)
01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 2500kB)
02 HLAVNÍ VÝKRES - NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 850kB)
03 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ,VIZUALIZACE - HLAVNÍ NÁMĚSTÍ (Varianta A) (PDF 2400kB)
04 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ,VIZUALIZACE - HLAVNÍ NÁMĚSTÍ (Varianta B) (PDF 2400kB)
05 NÁVRH DOPRAVY (PDF 850kB)
06 NÁVRH TI - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KANALIZACE (PDF 900kB)
07a NÁVRH TI - ENERGETIKA, SPOJE (Varianta a) (PDF 650kB)
07b NÁVRH TI - ENERGETIKA, SPOJE (Varianta b) (PDF 650kB)
08 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (PDF 950kB)
09 VYMEZENÍ STAVEBNÍCH CELKŮ, ETAPIZACE VÝSTAVBY (PDF 700kB)
10 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 650kB)
11 NÁVRH ZASTAVĚNÍ - URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ (PDF 1100kB)
12 NÁVRH ZASTAVĚNÍ - VIZUALIZACE (PDF 1250kB)
Územní studie S5 a S9 červenec 2018
TEXTOVÁ ČÁST (PDF  800kB)
TEXTOVÁ ČÁST - po aktualizaci č. 1 (PDF 3600kB)
Grafická část
    02 HLAVNÍ VÝKRES – NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 300kB)
    02 HLAVNÍ VÝKRES – NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ - po aktualizaci č. 1 (PDF 1700kB)
    03 NÁVRH DOPRAVY (PDF 250kB)
    04 NÁVRH TI – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (PDF 250kB)
    05 NÁVRH TI – ENERGETIKA, SPOJE (PDF 250kB)
    08 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 200kB)
    10 NÁVRH ZASTAVĚNÍ – URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ (PDF 2900kB)
    11 VIZUALIZACE (PDF 3750kB)
Územní studie S6 červenec 2019
Textová část (PDF 2650kB)
B Grafická část
Analýza stávajícího stavu (Průzkumy a rozbory)
A1 - Řešené území na podkladu ÚP Hustopeče
A1.1 - Řešené území na podkladu ÚP Hustopeče (PDF 2550kB)
A1.2 - Řešené území na podkladu ÚP Hustopeče (PDF 2500kB)
A2 - Vlastnické vztahy pouze v tištěné verzi
A3 - Problémový výkres (PDF 1050kB)
Návrh (Prověřovaná varianta)
1 - Širší vztahy (PDF 2150kB)
2 - Urbanistická koncepce (PDF 1750kB)
3 - Veřejná infrastruktura - dopravní řešení (PDF 450kB)
4 - Veřejná infrastruktura - technické sítě
5 - Urbanisticko-architektonická kompozice
5.1 - Ideová možnost využití území (PDF 1500kB)
5.2A - Etapa A - situace, řezy, prostorové náhledy (PDF 1750kB)
5.2B - Etapa B - situace, řezy, prostorové náhledy (PDF 1750kB)
5.2C - Etapa C - situace, řezy, prostorové náhledy (PDF 2150kB)
5.2H - Etapa H - situace, řezy, prostorové náhledy (PDF 1600kB)
Přílohy
P1 - Bilance (PDF 600kB)
P2 - Soutisk návrhu s územním plánem (PDF 1600kB)
P3 - Soutisk návrhu s vlastnickými vztahy (PDF 250kB)
Územní studie S7
Textová část (PDF 3700kB)
Grafická část
Analýza stávajícího stavu
 A ŘEŠENÁ PLOCHA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ V KONTEXTU ÚP HUSTOPEČE (PDF 11400kB)
 B KONCEPCE SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU (PDF 11150kB)
 C VLASTNICKÉ VZTAHY (PDF 700kB)
Návrh
 01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 2300kB)
 02 HLAVNÍ VÝKRES – NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 1000kB)
 03 NÁVRH DOPRAVY (PDF 1050kB)
 04 NÁVRH TI – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KANALIZACE (PDF 1050kB)
 05 NÁVRH TI – ENERGETIKA, SPOJE (PDF 850kB)
 06 NÁVRH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE (PDF 10700kB)
 07 NÁVRH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (PDF 4450kB)
 08 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 700kB)
 09 VYMEZENÍ STAVEBNÍCH CELKŮ, ETAPIZACE VÝSTAVBY (PDF 800kB)
 10 NÁVRH ZASTAVĚNÍ – URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ (PDF 1700kB)
 11 VIZUALIZACE (PDF 1650kB)
Územní studie S8
Textová část (PDF 6900kB)
Grafická část
01 Širší vztahy – stav (PDF 6500kB)
02 Vlastnické vztahy
03 Stávající využití území – limity – záměry (PDF 1150kB)
04 Širší vztahy – návrh (PDF 19300kB)
05 Urbanistická koncepce – návrh (PDF 1700kB)
06 Urbanistická koncepce – námět prostorového uspořádání (PDF 2350kB)
07 Doprava – návrh (PDF 1750kB)
08 Technická infrastruktura- návrh (PDF 1250kB)
09 Řezy (PDF 1000kB)
HUSTOPEČE - ÚZEMNÍ STUDIE S10
Textová část (PDF 12000kB)
Grafická část
  a1 Situace území nad ÚP Hustopeče (PDF 3800kB)
  a2 Vlastnické vztahy
  a3 Problémový výkres (PDF 1800kB)
  1 Širší vztahy (PDF 2500kB)
  2 Komplexní urbanistické řešení (PDF 3050kB)
  3 Technická infrastruktura (PDF 400kB)
  4 Příčné řezy ulicí (PDF 200kB)
  5 Hmotové řešení (PDF 1900kB)
Ulice Na Hradbách a okolí
Textová část (PDF 800kB)
1. Širší vztahy (PDF 2350kB)
2. Urbanistický návrh (PDF 4350kB)
3. Dopravní a technická infrastruktura (PDF 350kB)
Příloha č. 1: Průzkumy a rozbory (PDF 2450kB)