Menu Hledat

Územní studie - schválené

S1
Územní studie S1 (PDF 16300kB)
Dokumentace je v jednom el. souboru.
OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE
A Textová část územní studie
B Grafická část
  B-1 Hlavní výkres – koncepce uspořádání území
C Textová část – odůvodnění územní studie
D Grafická část – odůvodnění územní studie
  D-1 Širší vztahy, koordinace území – návrh
  D-2 Výkres současného stavu
  D-3 Koncepce dopravní infrastruktury
  D-4 Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství
  D-5 Koncepce technické infrastruktury – energetika a elektronická komunikace
  E-1a Situace – variantní řešení – výroba a skladování
  E-1b Pohled rozvinutý – variantní řešení – výroba a skladování
  E-1c Zákres do fotografie – variantní řešení – výroba a skladování
  E-1d Zákres do fotografie – variantní řešení – výroba a skladování
  E-2a Situace – variantní řešení – bytové a komerční objekty
  E-2b Pohled rozvinutý – bytové a komerční objekty
Územní studie S2
TEXTOVÁ ČÁST (PDF  4750kB)
Grafická část
    Parcelace - aktualizace (PDF 10000kB)
  Analýza stávajícího stavu
    A ŘEŠENÁ PLOCHA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ V KONTEXTU ÚP HUSTOPEČE (PDF 10950kB)
    B VLASTNICKÉ VZTAHY (PDF 600kB)
    C PROBLÉMOVÝ VÝKRES (PDF 800kB)
  Návrh
    01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 2850kB)
    02 HLAVNÍ VÝKRES – URBANISTICKÁ KONCEPCE (PDF 900kB)
    03 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – SITUACE (PDF 4400kB)
    04 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – VIZUALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (PDF 21100kB)
    05 NÁVRH DOPRAVY (PDF 850kB)
    06 NÁVRH TI – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KANALIZACE (PDF 850kB)
    07 NÁVRH TI – ENERGETIKA, SPOJE (PDF 750kB)
    08 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (PDF 1100kB)
    09 VYMEZENÍ STAVEBNÍCH CELKŮ, ETAPIZACE VÝSTAVBY (PDF 700kB)
    10 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 600kB)
    11 NÁVRH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (PDF 1650kB)
    12 NÁVRH ZASTAVĚNÍ – VIZUALIZACE (PDF 13700kB)
HUSTOPEČE - ÚZEMNÍ STUDIE S4
Projekt "Územní studie Hustopeče S4", reg. číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004837 je spolufinancován Evropskou unií.
35850
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 6000kB)
Grafická část
A ŘEŠENÁ PLOCHA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ V KONTEXTU ÚP HUSTOPEČE (PDF 8550kB)
B KONCEPCE SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU (PDF 11200kB)
C VLASTNICKÉ VZTAHY (PDF 600kB)
01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 2500kB)
02 HLAVNÍ VÝKRES - NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 850kB)
03 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ,VIZUALIZACE - HLAVNÍ NÁMĚSTÍ (Varianta A) (PDF 2400kB)
04 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ,VIZUALIZACE - HLAVNÍ NÁMĚSTÍ (Varianta B) (PDF 2400kB)
05 NÁVRH DOPRAVY (PDF 850kB)
06 NÁVRH TI - VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KANALIZACE (PDF 900kB)
07a NÁVRH TI - ENERGETIKA, SPOJE (Varianta a) (PDF 650kB)
07b NÁVRH TI - ENERGETIKA, SPOJE (Varianta b) (PDF 650kB)
08 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY (PDF 950kB)
09 VYMEZENÍ STAVEBNÍCH CELKŮ, ETAPIZACE VÝSTAVBY (PDF 700kB)
10 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 650kB)
11 NÁVRH ZASTAVĚNÍ - URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ (PDF 1100kB)
12 NÁVRH ZASTAVĚNÍ - VIZUALIZACE (PDF 1250kB)
Územní studie S5 a S9 - aktualizace červenec 2018
TEXTOVÁ ČÁST (PDF  800kB)
TEXTOVÁ ČÁST - po aktualizaci č. 1 (PDF 3600kB)
Grafická část
    02 HLAVNÍ VÝKRES – NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 300kB)
    02 HLAVNÍ VÝKRES – NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ - po aktualizaci č. 1 (PDF 1700kB)
    03 NÁVRH DOPRAVY (PDF 250kB)
    04 NÁVRH TI – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (PDF 250kB)
    05 NÁVRH TI – ENERGETIKA, SPOJE (PDF 250kB)
    08 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 200kB)
    10 NÁVRH ZASTAVĚNÍ – URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ (PDF 2900kB)
    11 VIZUALIZACE (PDF 3750kB)
Územní studie S5 a S9
TEXTOVÁ ČÁST (PDF  3450kB)
Grafická část
  Analýza stávajícího stavu
    A ŘEŠENÁ PLOCHA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ V KONTEXTU ÚP HUSTOPEČE (PDF 6700kB)
    B KONCEPCE VYUŽITÍ ÚZEMÍ DLE SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU (PDF 27800kB)
    C VLASTNICKÉ VZTAHY (PDF 900kB)
  Návrh
    01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 2300kB)
    02 HLAVNÍ VÝKRES – NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 1600kB)
    03 NÁVRH DOPRAVY (PDF 1300kB)
    04 NÁVRH TI – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ (PDF 1450kB)
    05 NÁVRH TI – ENERGETIKA, SPOJE (PDF 1150kB)
    06 NÁVRH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE (PDF 10950kB)
    07 NÁVRH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (PDF 5150kB)
    08 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 1000kB)
    09 VYMEZENÍ STAVEBNÍCH CELKŮ, ETAPIZACE VÝSTAVBY (PDF 1100kB)
    10 NÁVRH ZASTAVĚNÍ – URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ (PDF 1400kB)
    11 VIZUALIZACE (PDF 2850kB)
    12 CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY (PDF 650kB)
Územní studie S7
Textová část (PDF 3700kB)
Grafická část
Analýza stávajícího stavu
 A ŘEŠENÁ PLOCHA A VYUŽITÍ ÚZEMÍ V KONTEXTU ÚP HUSTOPEČE (PDF 11400kB)
 B KONCEPCE SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU (PDF 11150kB)
 C VLASTNICKÉ VZTAHY (PDF 700kB)
Návrh
 01 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (PDF 2300kB)
 02 HLAVNÍ VÝKRES – NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ (PDF 1000kB)
 03 NÁVRH DOPRAVY (PDF 1050kB)
 04 NÁVRH TI – VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, KANALIZACE (PDF 1050kB)
 05 NÁVRH TI – ENERGETIKA, SPOJE (PDF 850kB)
 06 NÁVRH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU HUSTOPEČE (PDF 10700kB)
 07 NÁVRH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (PDF 4450kB)
 08 NÁVRH PARCELACE POZEMKŮ (PDF 700kB)
 09 VYMEZENÍ STAVEBNÍCH CELKŮ, ETAPIZACE VÝSTAVBY (PDF 800kB)
 10 NÁVRH ZASTAVĚNÍ – URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ (PDF 1700kB)
 11 VIZUALIZACE (PDF 1650kB)
Územní studie S8
Textová část (PDF 6900kB)
Grafická část
01 Širší vztahy – stav (PDF 6500kB)
02 Vlastnické vztahy
03 Stávající využití území – limity – záměry (PDF 1150kB)
04 Širší vztahy – návrh (PDF 19300kB)
05 Urbanistická koncepce – návrh (PDF 1700kB)
06 Urbanistická koncepce – námět prostorového uspořádání (PDF 2350kB)
07 Doprava – návrh (PDF 1750kB)
08 Technická infrastruktura- návrh (PDF 1250kB)
09 Řezy (PDF 1000kB)
a2 Vlastnické vztahy
HUSTOPEČE - ÚZEMNÍ STUDIE S10
Textová část (PDF 12000kB)
Grafická část
  a1 Situace území nad ÚP Hustopeče (PDF 3800kB)
  a2 Vlastnické vztahy
  a3 Problémový výkres (PDF 1800kB)
  1 Širší vztahy (PDF 2500kB)
  2 Komplexní urbanistické řešení (PDF 3050kB)
  3 Technická infrastruktura (PDF 400kB)
  4 Příčné řezy ulicí (PDF 200kB)
  5 Hmotové řešení (PDF 1900kB)
BÝVALÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA
TEXTOVÁ ČÁST (PDF 3800kB)
GRAFICKÁ ČÁST
  1. Poloha řešeného území v obci - ortofoto (PDF 1650kB)
  2. Širší územní vztahy (PDF 2250kB)
  3. Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 400kB)
  4. Regulační výkres - situace (PDF 900kB)
  5. Regulační výkres - výška objektů (PDF 300kB)
  6. Situace - doprava a technická infrastruktura (PDF 750kB)
  7. Pohledy na uliční frontu (PDF 350kB)
  8. Perspektivní pohled 1 (PDF 1450kB)
  9. Perspektivní pohled 2 (PDF 1300kB)
  10. Perspektivní pohled 3 (PDF 2250kB)
Ulice Na Hradbách a okolí
Textová část (PDF 800kB)
1. Širší vztahy (PDF 2350kB)
2. Urbanistický návrh (PDF 4350kB)
3. Dopravní a technická infrastruktura (PDF 350kB)
Příloha č. 1: Průzkumy a rozbory (PDF 2450kB)
česky english deutsch