Velké Pavlovice

Požadavky na využívání a prostorové uspořádání území VELKÉ PAVLOVICE - "OSTROVEC" Účinnost od 9. 8. 2022
Požadavky na využívání a prostorové uspořádání území VELKÉ PAVLOVICE - "OSTROVEC" (PDF 1031kB) 

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu Velké Pavlovice - viz usnesení 9/16Z/2021 ze dne 27. května 2021 .
Registrační list (PDF, 200kB)

Úplné znění po změně č. 3 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 17.6.2021
I.A Textová část (výrok) (PDF 800kB)
I.01A Výkres základního členění území - list A (PDF 950kB)
I.01B Výkres základního členění území - list B (PDF 300kB)
I.02A Hlavní výkres - list A (PDF 1650kB)
I.02B Hlavní výkres - list B (PDF 600kB)
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A (PDF 1050kB)
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B (PDF 400kB)
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A (PDF 950kB)
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B (PDF 300kB)
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A (PDF 1050kB)
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B (PDF 350kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A (PDF 800kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B (PDF 350kB)
I.07A Výkres etapizace - list A (PDF 850kB)
I.07B Výkres etapizace - list B (PDF 250kB)
II.01A Koordinační výkres - list A (PDF 2050kB)
II.01B Koordinační výkres - list B (PDF 650kB)

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Velké Pavlovice - viz usnesení 3/10Z/2020 ze dne 30. dubna 2020 .
Registrační list 

Změna č. 1 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 7.4.2018
Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Velké Pavlovice (PDF 300kB)
Opatření obecné povahy (PDF 4550kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 850kB)
Územní plán Velké Pavlovice
2013
I.A Textová část (výrok) (PDF 1000kB)
I.01A Výkres základního členění území - list A (PDF 1200kB)
I.01B Výkres základního členění území - list B (PDF 400kB)
I.02A Hlavní výkres - list A (PDF 2100kB)
I.02B Hlavní výkres - list B (PDF 650kB)
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A (PDF 1450kB)
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B (PDF 500kB)
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A (PDF 1150kB)
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B (PDF 450kB)
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A (PDF 1250kB)
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B (PDF 450kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A (PDF 1150kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B (PDF 500kB)
I.07A Výkres etapizace - list A (PDF 1100kB)
I.07B Výkres etapizace - list B (PDF 400kB)
II.A Textová část odůvodnění (PDF 2500kB)
II.01A Koordinační výkres - list A (PDF 2550kB)
II.01B  Koordinační výkres - list B (PDF 750kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 37700kB)
II.03A Předpokládané zábory půdního fondu - list A (PDF 1350kB)
II.03B Předpokládané zábory půdního fondu - list B (PDF 500kB)
Schéma cyklistických a turistických tras (PDF 1550kB)
Opatření obecné povahy (PDF 650kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Velké Pavlovice (PDF 300kB)
Územní studie lokality Padělky II
Textová část (výrok) (PDF 1600kB)
Grafická část
1. Širší územní vztahy (schéma) (PDF 200kB)
2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a regulace, technická a dopravní infrastruktura (PDF 200kB)
3. Výkres technické infrastruktury - zásobování vodou, odkanalizování (PDF 200kB)
4. Výkres technické infrastruktury - zásobování el. energií, plynem a spoje (PDF 200kB)
Oznámení (PDF 500kB)