Velké Pavlovice

Požadavky na využívání a prostorové uspořádání území VELKÉ PAVLOVICE - "OSTROVEC" Účinnost od 9. 8. 2022
Požadavky na využívání a prostorové uspořádání území VELKÉ PAVLOVICE - "OSTROVEC" (PDF 1031kB) 

Návrh Změny č. 4 územního plánu Velké Pavlovice - pro veřejné projednání leden 2024
Oznámení veřejného projednání (PDF 190kB)
Opatření obecné povahy (PDF 794kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 808kB)
I.01A Výkres základního členění (PDF 829kB) 
I.01B Výkres základního členění (PDF 274kB) 
I.02A Hlavní výkres (PDF 1434kB)
I.02B Hlavní výkres (PDF 496kB) 
I.03A Hlavní výkres - doprava (PDF 943kB)
I.03B Hlavní výkres - doprava (PDF 284kB)
I.04A Hlavní výkres - energetika a spoje (PDF 923kB)
I.04B Hlavní výkres - energetika a spoje (PDF 293kB) 
I.05A Hlavní výkres - zásobování vodou a odkanalizování (PDF 894kB)
I.05B Hlavní výkres - zásobování vodou a odkanalizování (PDF 281kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 622kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 276kB)
I.07A Výkres etapizace (PDF737kB)
I.07B Výkres etapizace (PDF 214kB) 
II.01A Koordinační výkres (PDF 1974kB)
II.01B Koordinační výkres (PDF 703kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 4516kB)

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu Velké Pavlovice - viz usnesení 9/16Z/2021 ze dne 27. května 2021 .
Registrační list (PDF, 200kB)

Úplné znění po změně č. 3 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 17.6.2021
I.A Textová část (výrok) (PDF 800kB)
I.01A Výkres základního členění území - list A (PDF 950kB)
I.01B Výkres základního členění území - list B (PDF 300kB)
I.02A Hlavní výkres - list A (PDF 1650kB)
I.02B Hlavní výkres - list B (PDF 600kB)
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A (PDF 1050kB)
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B (PDF 400kB)
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A (PDF 950kB)
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B (PDF 300kB)
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A (PDF 1050kB)
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B (PDF 350kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A (PDF 800kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B (PDF 350kB)
I.07A Výkres etapizace - list A (PDF 850kB)
I.07B Výkres etapizace - list B (PDF 250kB)
II.01A Koordinační výkres - list A (PDF 2050kB)
II.01B Koordinační výkres - list B (PDF 650kB)

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Velké Pavlovice - viz usnesení 3/10Z/2020 ze dne 30. dubna 2020 .
Registrační list 

Změna č. 1 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 7.4.2018
Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Velké Pavlovice (PDF 300kB)
Opatření obecné povahy (PDF 4550kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 850kB)
Územní plán Velké Pavlovice
2013
I.A Textová část (výrok) (PDF 1000kB)
I.01A Výkres základního členění území - list A (PDF 1200kB)
I.01B Výkres základního členění území - list B (PDF 400kB)
I.02A Hlavní výkres - list A (PDF 2100kB)
I.02B Hlavní výkres - list B (PDF 650kB)
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A (PDF 1450kB)
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B (PDF 500kB)
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A (PDF 1150kB)
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B (PDF 450kB)
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A (PDF 1250kB)
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B (PDF 450kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A (PDF 1150kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B (PDF 500kB)
I.07A Výkres etapizace - list A (PDF 1100kB)
I.07B Výkres etapizace - list B (PDF 400kB)
II.A Textová část odůvodnění (PDF 2500kB)
II.01A Koordinační výkres - list A (PDF 2550kB)
II.01B  Koordinační výkres - list B (PDF 750kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 37700kB)
II.03A Předpokládané zábory půdního fondu - list A (PDF 1350kB)
II.03B Předpokládané zábory půdního fondu - list B (PDF 500kB)
Schéma cyklistických a turistických tras (PDF 1550kB)
Opatření obecné povahy (PDF 650kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Velké Pavlovice (PDF 300kB)
Územní studie lokality Padělky II
Textová část (výrok) (PDF 1600kB)
Grafická část
1. Širší územní vztahy (schéma) (PDF 200kB)
2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a regulace, technická a dopravní infrastruktura (PDF 200kB)
3. Výkres technické infrastruktury - zásobování vodou, odkanalizování (PDF 200kB)
4. Výkres technické infrastruktury - zásobování el. energií, plynem a spoje (PDF 200kB)
Oznámení (PDF 500kB)