Menu Hledat

Velké Pavlovice

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Velké Pavlovice - viz usnesení 3/10Z/2020 ze dne 30. dubna 2020 .
Registrační list

Úplné znění po změně č. 2 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 21.5.2020
I.A Textová část (výrok) (PDF 950kB)
I.01A Výkres základního členění území - list A (PDF 950kB)
I.01B Výkres základního členění území - list B (PDF 250kB)
I.02A Hlavní výkres - list A (PDF 1700kB)
I.02B Hlavní výkres - list B (PDF 600kB)
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A (PDF 1150kB)
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B (PDF 400kB)
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A (PDF 950kB)
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B (PDF 250kB)
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A (PDF 1000kB)
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B (PDF 350kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A (PDF 800kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B (PDF 350kB)
I.07A Výkres etapizace - list A (PDF 850kB)
I.07B Výkres etapizace - list B (PDF 250kB)
II.01A Koordinační výkres - list A (PDF 2100kB)
II.01B  Koordinační výkres - list B (PDF 600kB)
Úplné znění po změně č. 1 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 7.4.2018
I.A Textová část (výrok) (PDF 950kB)
I.01A Výkres základního členění území - list A (PDF 1000kB)
I.01B Výkres základního členění území - list B (PDF 300kB)
I.02A Hlavní výkres - list A (PDF 1750kB)
I.02B Hlavní výkres - list B (PDF 600kB)
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A (PDF 1200kB)
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B (PDF 400kB)
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A (PDF 1000kB)
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B (PDF 300kB)
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A (PDF 1100kB)
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B (PDF 350kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A (PDF 900kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B (PDF 300kB)
I.07A Výkres etapizace - list A (PDF 900kB)
I.07B Výkres etapizace - list B (PDF 250kB)
II.01A Koordinační výkres - list A (PDF 2150kB)
II.01B  Koordinační výkres - list B (PDF 650kB)
Změna č. 1 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 7.4.2018
Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Velké Pavlovice (PDF 300kB)
Opatření obecné povahy (PDF 4550kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 850kB)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA posouzení) (PDF 2200kB)
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP Velké Pavlovice na udržitelný rozvoj území (PDF 400kB)
I.01a Výkres základního členění území - část A (PDF 700kB)
I.01b Výkres základního členění území - část B (PDF 150kB)
I.02a Hlavní výkres - část A (PDF 800kB)
I.02b Hlavní výkres - část B (PDF 150kB)
I.03 Hlavní výkres - Doprava (PDF 650kB)
I.04  Hlavní výkres – Energetika a spoje (PDF 800kB)
I.05 Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 650kB)
I.06 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 300kB)
I.07 Výkres etapizace (PDF 600kB)
II.01a Koordinační výkres - část A (PDF 1600kB)
II.01b Koordinační výkres - část B (PDF 350kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 650kB)
Územní plán Velké Pavlovice
2013
I.A Textová část (výrok) (PDF 1000kB)
I.01A Výkres základního členění území - list A (PDF 1200kB)
I.01B Výkres základního členění území - list B (PDF 400kB)
I.02A Hlavní výkres - list A (PDF 2100kB)
I.02B Hlavní výkres - list B (PDF 650kB)
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A (PDF 1450kB)
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B (PDF 500kB)
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A (PDF 1150kB)
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B (PDF 450kB)
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A (PDF 1250kB)
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B (PDF 450kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A (PDF 1150kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B (PDF 500kB)
I.07A Výkres etapizace - list A (PDF 1100kB)
I.07B Výkres etapizace - list B (PDF 400kB)
II.A Textová část odůvodnění (PDF 2500kB)
II.01A Koordinační výkres - list A (PDF 2550kB)
II.01B  Koordinační výkres - list B (PDF 750kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 37700kB)
II.03A Předpokládané zábory půdního fondu - list A (PDF 1350kB)
II.03B Předpokládané zábory půdního fondu - list B (PDF 500kB)
Schéma cyklistických a turistických tras (PDF 1550kB)
Opatření obecné povahy (PDF 650kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Velké Pavlovice (PDF 300kB)

Územní studie lokality Padělky
(dokumentace bude doplněna)

Územní studie lokality Padělky II
Textová část (výrok) (PDF 1600kB)
Grafická část
1. Širší územní vztahy (schéma) (PDF 200kB)
2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a regulace, technická a dopravní infrastruktura (PDF 200kB)
3. Výkres technické infrastruktury - zásobování vodou, odkanalizování (PDF 200kB)
4. Výkres technické infrastruktury - zásobování el. energií, plynem a spoje (PDF 200kB)
Oznámení (PDF 500kB)
česky english deutsch