Výsadba ovocných stromů za městem Hustopeče

92078

Číslo projektu:  1210400187  

Realizace: 3/2022 - 12/2022

Základním principem návrhu je vytvoření extenzivního sadu s řadami celkem 199 ovocných dřevin ve velmi volném sponu. Vysázeny jsou především vzrůstné a dlouhověké druhy a odrůdy. Přínosem projektu bude zlepšení životního prostředí, zvýšení schopnosti krajiny zasakovat vodu, zmírnění vodní a větrné eroze, udržení stanovištně vhodné a tradiční druhy stromů v krajině. 

Realizace akce přinese i pozitivní vliv na krajinný ráz (vzhledem k okolní velkoplošné orné půdě).

Výsadbou stanovištně vhodných a zároveň ovocných stromů různých odrůd vznikne další vycházkový cíl i s naučnou funkcí.

Výsadba stromů se zapojením veřejnosti je rozdělena do jarní a podzimní fáze, jednak z důvodu dostupnosti výsadbového materiálu a zároveň aby výsadba proběhla za vhodných klimatických podmínek. 

Realizace projektu je financována částkou 238 578,32  Kč z výzvy č. 4/2021 Národního programu Životní prostředí.

92064 92065                                       92066       92068    92067