Menu Hledat

Výsadba ovocných stromů za městem Hustopeče

Základním principem návrhu je vytvoření extenzivního sadu s řadami celkem 199 ovocných dřevin (vysokokmenů) ve velmi volném sponu. Voleny jsou především vzrůstné a dlouhověké druhy a odrůdy. Sledujeme zlepšení životního prostředí, zvýšení schopnosti krajiny zasakovat vodu, mírnit vodní a větrnou erozi, udržet v krajině stanovištně vhodné a tradiční druhy stromů. Realizací akce očekáváme i pozitivní vliv na krajinný ráz (vzhledem k okolní velkoplošné orné půdě).

Výsadba se  zapojením veřejnosti je rozdělena do jarní a podzimní fáze, z důvodu dostupnosti výsadbového materiálu a provádění výsadby za vhodných klimatických podmínek. 

Realizace projektu je financována částkou 250 000 Kč z výzvy č. 4/2021 Národního Programu životní prostředí.česky english deutsch