Analýza EPC - ZŠ Komenského, Hustopeče

       98217 98216             

"Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022-2027-Program EFEKT III, www.mpo-efekt.cz"

Osa podpory 1 - Předprojektová příprava Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu

Výzva č. EFEKT 4/2023

Název projektu: Analýza EPC - ZŠ Komenského, Hustopeče

Registrační číslo projektu: 23284000003

Realizace: 03-12/2023

Dotace: 183 920 Kč

V rámci projektu bude zpracována analýza EPC týkajísí se budov ZŠ Komenského se sídlem KOmneského