Bezbariérová trasa 2016

  18351

Název projektu: Bezbariérová trasa 2016
Program:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
 ISPROFOND:  5627510143
Zahájení realizace projektu: 09/2016
Datum ukončení projektu: 11/2016
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
1 789 039 Kč vč. DPH
Výše dotace  (v Kč): 909 000 Kč vč. DPH (85 % uznatelných nákladů)

Projekt reaguje na potřebu zajistit všem obyvatelů a návštěvníkům města Hustopeče svobodný a bezpečný pohyb. Akce byla realizována v intravilánu města, na ulicích Nádražní a Svatopluka Čecha. Bezbariérová trasa spojuje autobusové a vlakové nádraží  a centrum města Hustopečí s areálem sběrného dvora, se sídlem Městských služeb, dále pak s Finančním a Katastrálním úřadem, které se nacházejí na konci ulice Nádražní. Vybudování bezbariérové trasy je nezbytně nutné k plnohodnotnému a komfortnímu využití celé jižní části města, včetně občanské vybavenosti. Popisovaná komunikace slouží částečně jako přístupoví cesta vedoucí do lokality Křížový kopec, kde se nachází kaple sv. Rocha ze 17. stol. 

Vzhledem k charakteru lokality (starší zástavba města, umístění autobusového a vlakového nádraží, provoz Centra celoživotního vzdělávání a městské knihovny, Finančního a Katastrálního úřadu, několik obchodů) lze předpokládat, že značnou část osob, využívajících komunikace pro pěší, budou tvořit také osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří pravidelně navštěvují uvedená zařízení. Rekonstrukce komunikace pro pěší, přechodu a míst pro přecházení jednak zpřístupní využívání občanské vybavenosti, jednak zlepší a zvýší kvalitu a bezpečnost pohybu osob nejen z cílové skupiny.