Bezbariérová trasa 2018


  18351

Název projektu: Hustopeče - chodník v úseku Komenského - Žižkova, I. etapa
Program:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
 ISPROFOND:  5627510200
Zahájení realizace projektu: 05/2018
Datum ukončení projektu: 05/2019
Celkové výdaje na projekt:
 3 554 503,-Kč vč. DPH
Výše dotace:
max 3 641 000,- (84,99 % celkových uznatelných nákladů

Cílem první etapy bezbariérové trasy E realizované v roce 2018 je odstranění bariér na trase vedoucí ulicemi Masarykovo nám., Komenského, U Větrolamu, Údolní a zpřístupnění např. objektů ZŠ Komenského, MŠ Komenského obyvatelům ze západní části města. Stavbou dojde k výraznému zlepšení mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Součástí projektu je úprava komunikace pro pěší vjezdů v říčce chodník-, míst pro přecházení, přechodů pro chodce a křižovate. Na trase se nachází 13 míst pro přecházení a 4 přechody pro chodce. Celková délka trasy je 1303 m (v úseku Masarykovo nám. - Údolní).

  39728 39729