Burčákové slavnosti 2021

Název projektu
Burčákové slavnosti 2021
Rozhodnutí
RP/490/21
Uznatelné výdaje

Propagace,                                                                                                                               Pronájem prostor pro konání akce                                                                  Honoráře účinkujícím

Výše dotace
70.000,- Kč
90%
Cíle projektu Cílem projektu je především zvýšení turistické atraktivnosti města Hustopeče jako významného centra vinařství. Rozvoj cestovního ruchu a také propojení pěstování révy vinné a výroby vína s kulturou a cestovním ruchem. Důležité je i zapojení místních vinařů a vlastníků vinných sklepů do turistického ruchu.
Datum realizace 30.9.-2.10.2021
5928