České a moravské vinařství - 17. rok v EU

Název projektu
České a moravské vinařství - 17. rok v EU
Rozhodnutí
RP/496/21
Uznatelné výdaje
Propagace akce
Pronájem prostor pro konání akce
Výše dotace
20.000,- Kč
50 %
Cíle projektu

Zajištění realizace soutěžní přehlídky vín "O hustopečskou pečeť", jejímž cílem je podpora vinařství a vinohradnictví v Hustopečích a celém Jihomoravském kraji. Dále propagace vinařství, zkvalitnění marketingové strategie a podpora rozvoje turistiky v oblasti vinařství a vinohradnictví.

S ohledem na vládní opatření byla akce zrušena a dne 25.5.2021 proběhlo pouze bodování vín.

Datum realizace 14.4.2021
5928