Cyklostezka Bratislavská

  18351

Název projektu: Hustopeče - cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská
Program:

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
 ISPROFOND:  5628510094
Zahájení realizace projektu: 07/2019
Datum ukončení projektu: 7/2020
Celkové výdaje na projekt:
 10 051 091,- Kč vč. DPH
Výše dotace:
max 7 295 079,- (84,99 % celkových uznatelných nákladů

Cílem vybudování cyklostezky bude zajistit pokračování vybudované trasy a bezpečné propojení cílů zájmů občanů města Hustopeče. Cyklostezka bude sloužit všem druhům nemotorové dopravy, tj. vedle cyklistické dopravy i dopravě pěší, případně i méně tradičním dopravním „prostředkům“ (in-line bruslaři apod.). Cílem projektu je také rozvinout cyklodopravu pro denní využívání.

Celková délka stezky:             995 m v

Cyklostezka:                           asfaltobetonový kryt

Chodník:                                 zámková dlažba 20x10x6cm