Cyklostezka Žižkova

  18351

Název projektu: Hustopeče - cyklostezka ul. Žižkova, Tábory
Program:

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
 ISPROFOND:  5628510086
Zahájení realizace projektu: 07/2018
Datum ukončení projektu: 12/2019
Celkové výdaje na projekt:
 12 063 038,49,-Kč vč. DPH
Výše dotace:
max 5 493 000,- (84,99 % celkových uznatelných nákladů

Cílem vybudování cyklostezky bude zajistit vyhovující spojení pro nemotorovou dopravu mezi obcí Starovice a Hustopeče. Cyklostezka bude sloužit všem druhům nemotorové dopravy, tj. vedle cyklistické dopravy i dopravě pěší, případně i méně tradičním dopravním „prostředkům“ (in-line bruslaři apod.). Cílem projektu je také rozvinout cyklodopravu pro denní využívání.

Celková délka stezky:             1140,93 m v Hustopečích (délka v úseku Starovice-Hustopeče 1306,01 m)

Cyklostezka:                           asfaltobetonový kryt

Chodník:                                 zámková dlažba 20x10x6cm

 Celková plocha společné a dělené stezky pro chodce a cyklisty je 3678 m2 (asfalt 2460 m2, dlažba 1218 m2).

 

39730  39731