Dosadba zeleně ve městě Hustopeče

     65488

V jarních měsících 2021 proběhla za spolufinancování Jihomoravského kraje ve třech lokalitách města Hustopeče dosadba stromů a keřů.

Celkem 20 stromů a 20 keřů bylo vysázeno do zapojené výsadby města: 13 třešní pilovitých jako doplnění aleje podél místní komunikace na ulici Tábory, 7 stromů akátu kulovitého pak na ulici Svatopluka Čecha. 20 keřů přibylo v trávníku na ulici Bratislavská, před budovou kina.

Dotační titul JMK je zaměřen na podporu následné péče o již vysazenou zeleň realizovaných projektů a poskytuje mmj. finanční prostředky na doplnění výsadby zapojené zeleně. Výdaje na výsadbu činily celkem 69 280,70 Kč, dotace pokryla 70 %  způsobilých výdajů v hodnotě  48 496, 49 Kč.

  73775

73776

73774