Dům U Synků - příprava místnosti pro expozici II. světové války - omítky

  18350

Název projektu:
Dům U Synků - příprava místnosti pro expozici II. světové války - omítky
Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016
 Rejstříkové číslo kulturní památky: 45583/7-1261
Zahájení realizace projektu: 09. 06. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2016
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
222 783 Kč vč. DPH 
Výše dotace z rozpočtu MK ČR  (v Kč): 50 000 Kč

Předmětem dotace je estetická rehabilitace místnosti v I. nadzemním podlaží, která byla do té doby využívána jako sklad. Dalším záměrem je ochrana zděných konstrukcí před degradací. Akce byla koordinována se souvisejícími stavebně technickými opatřeními, které mají za cílí na snížení vlhkosti (provětrávání podlahy, injektáž zdiva) a které jsou řešeny samostatně.  Akce navazuje na 1. fázi sanace vlhkého zdiva, provedenou v roce 2008 a rovněž spolufinancovanou dotací Ministerstva kultury ČR.