Elektronizace městského úřadu Hustopeče

Název projektu:
Elektronizace městského úřadu Hustopeče
Prioritní osa: 6.2 zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Primární oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Registrační číslo: Prioritní osa:
CZ.1.06/2.1.00/22.09337
Zahájení realizace projektu:
01.03.2014
Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2015
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 5.693.825,7
Výše dotace z rozpočtu IOP (v Kč): 4.839.751,84

5800                                           V srpnu 2014 byla městu Hustopeče přidělena dotace z Integrovaného operačního programu na rozvoj informačních technologií.  Projekt Elektronizace městského úřadu Hustopeče byl ukončen v listopadu 2015. Jeho cílem projektu bylo povýšit úřad na moderní a efektivní, schopný plné elektronické komunikace odpovídající dnešní době. Pro občany města i celého správního obvodu posílení elektronizace agend veřejné správy znamená další zjednodušení a urychlení jednání s úřadem.

Hlavními aktivitami projektu bylo pořízení multifunkčního zařízení a skenovací linky včetně softwaru pro skenovací linku, vytvoření sdíleného systému pro správu dokumentů města, spádových obcí a příspěvkových organizací města, elektronizace a automatizace řízení a kontroly nakládání s prostředky v rámci města a jejich PO. Technické řešení projektu zahrnovalo např. nákup serveru pro posílení virtualizace, diskového pole pro centrální diskové uložiště, zálohovacího softwaru a licencí. Realizace aktivit investiční etapy byla ve zpoždění z důvodu prodloužení výběru dodavatele pro technické řešení projektu.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a rozpočtu města.