Formuláře - dopravní činnosti

Registr řidičů
Žádost o vrácení ŘO [DOC 35kB]
Žádost o vydání MŘP [PDF 45kB]
Žádost o výpis z EKŘ a bodového hodnocení [DOC 26kB]
 
Formuláře pro elektronické podání - registr řidičů

Žádost o vydání MRP 

[ZFO]

Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu nebo MRP 

[ZFO]

Evidenční karta řidiče 

[ZFO]

Žádost o výdej dat z registru řidičů

[ZFO]


Registr vozidel

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

[PDF 627kB]
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou [PDF 707kB]
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz [PDF 732kB]
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou [PDF 655kB]
Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci  silničního vozidla [PDF 652kB]
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla [PDF 653kB]
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla [PDF 156kB]
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel [PDF 801kB]
Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel [PDF 647kB]
Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla (jednotlivě vyrobené vozidlo; jednotlivě přestavěné vozidlo) [PDF 140kB]
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, o povolení přestavby vozidla [PDF 134kB]
 
Formuláře pro elektronické podání - registr vozidel

Žádost o schválení technické způsobilosti vozidla 

[ZFO]

Žádost o povolení výroby / přestavby vozidla 

[ZFO]

Žádost o provedení testování historického vozidla 

[ZFO]

Žádost o uznání testování vozidla 

[ZFO]

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel 

[ZFO]

Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel

[ZFO]

Žádost o zápis změnu údajů z registru silničních vozidel 

[ZFO]

Žádost o zapsání vymazání zástavního práva k vozidlu v registru vozidel 

[ZFO]

Přihláška k registraci vozidla do registru SV 

[ZFO]

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou 

[ZFO]

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz 

[ZFO]

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou 

[ZFO]

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla 

[ZFO]

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel 

[ZFO]

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel 

[ZFO]

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel 

[ZFO]

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu 

[ZFO]

Formuláře žádostí a podání, které nejsou zveřejněny na těchto internetových stránkách je nutno si vyzvednout přímo na příslušném odboru Městského úřadu Hustopeče.