Hustopeče - digitalizace služeb

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií 97942


Prioritní osa: 1 Zlepšení výkonu veřejné správy
Specifický cíl:

1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány


Registrační číslo:
CZ.06.01.01/00/22_009/0000529
Zahájení realizace projektu:
 1.7.2022
Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2024
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 5.061.316,14
Výše dotace z rozpočtu unie a  národních zdrojů (v Kč): 4.302.118,72

 Projekt má za cíl rozšířit schopnosti informačního systému nabízet své digitální služby občanům ČR zejména v samosprávě. Vytváří schopnost digitálních úkonů a snižuje tak administrativní náročnost. Automatizuje a zjednodušuje práci s elektronickými dokumenty, zajišťuje jejich oběh v organizaci včetně ochrany, zavádí vydávání otevřených dat a to ať už v klasických datech či v datech specifických a automatizuje vnitřní procesy. Cílem projektu je také nezbytné doplnění infrastruktury pro běh výše zmíněných procesů.

Indikátory
Počet pořízených informačních systémů
1
Počet aktivních interních uživatelů systému
55
Nová funkcionalita informačního systému
10
Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů
1
Počet aktivních externích uživatelů systému
80