Integrace cizinců v Hustopečích

 Město Hustopeče realizuje v období října až prosince 2022 projekt zaměřený na integraci držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v Hustopečích.

Cílem projektu je aktivizace a integrace držitelů dočasné ochrany se zaměřením na děti, mládež i dospělé. Projekt je založen na principu spolupráce s uprchlíky a vnitřně vysídlenými osobami. Na setkáních bude odborný lektor pracovat s úzkostí a projevy stresových poruch. Součástí projektu jsou aktivity pro děti i dospělé, se zaměřením na stabilizaci psychického stavu a arteterapeutická cvičení s využitím různých druhů arteterapie. V rámci příměstského tábora v období podzimních prázdnin bude probíhat intenzivní výuka českého jazyka.

Celkové náklady: 132 630 Kč

Dotace MV ČR: 125 998 Kč

Spoluúčast města Hustopeče: 6 632 Kč

Akce je pořádána v rámci projektu žadatele zaměřeného na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.