Hustopeče - ul. Brněnská, U Dálnice, chodník


  18351

Název projektu: Hustopeče - ul. Brněnská, U Dálnice, chodník
Program:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 
 ISPROFOND:  5627510318
Zahájení realizace projektu: 2/2024
Datum ukončení projektu: 12/2024
Celkové výdaje na projekt:
 2 322 666,39 vč. DPH
Výše dotace:
max 1 144 157,- (85 % celkových uznatelných nákladů)

Součástí projektu je výstavba a úprava komunikace pro pěší, vjezdů v šířce chodníků, míst pro přecházení podél komunikace II/425. Trasa prochází od středu města (ul. Brněnská) až k jeho okraji (ul. U Dálnice) a sestává se dvou úseků situovaných po obou stranách silnice II/425. Na chodník navazují z velké části veřejné budovy (nemocnice včetně polikliniky, krytý bazén, koupaliště, stadion, autobusová zastávka) a sídla firem. Zásadním rizikem zajištění bezpečnosti pěších účastníků provozu je chybějící část chodníku,  špatný technický stav existujících chodníků a chybějící bezbariérové úpravy, které by umožnily bezpečný pohyb v této oblasti a vhodným způsobem zajistily přístup osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Město Hustopeče má 6248 obyvatel

Hlavním cílem akce je zvýšení bezbariérovosti komunikací pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v ulici, kde je umístěno hned několik strategických budov, zvýšení bezpečnosti dopravy. Projekt zajistí odstranění bariér na trase vedoucí ulicemi Brněnská a U Dálnice).