Hustopeče, zelené město

Název projektu: Hustopeče, zelené město
Prioritní osa: 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
Primární oblast podpory: 6.5  Podpora reenerace urbanizované krajiny
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/11.12172
Zahájení realizace projektu: 30.11.2014
Datum ukončení projektu: 28.02.2015
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
637.226,80
Výše dotace z rozpočtu OPŽP (v Kč): 408.555,75

Předmětem projektu je regenerace zeleně v k.ú. Hustopeče u Brna. V rámci realizace akce bude provedeno kácení dřevin, ošetření dřevin, výsadba dřevin a založení trávníků na území města Hustopeče.

Cílem projektu je zvýšit množství veřejné zeleně v intravilánu města a při maximální míře využití stávajících možností místních vegetačních prvků a zapojit je do nového systému zeleně, který se výrazněji propojí do okolní krajiny.

5925