Inovace v provozu kina Hustopeče

 

Název projektu:
Inovace v provozu kina Hustopeče
Dotační okruh: 6. publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy
 Evidenční číslo projektu:
4278/2021
Evidenční číslo výzvy:
2021-6-1-9
Datum ukončení projektu: 331.12.2021
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
262.700
Výše dotace z rozpočtu MK ČR  (v Kč): 180.000

V rámci projektu probíhaly dětské rukodělné dílničky v prostorách kina 1x za 14 dní vždy po filmové projekci. Dílničsky se vztahovaly vždy k tématu daného fimlu. Rozsah činností byl cca 60-90 minut. Nedělní podvečery s filmy Naslepo zahrnovaly především starší filmy. Divák, kteřý přišel do kina nevěděl, jaký film bude promítán. Byla využita propagace přes sociální sítě Facebook a Instagram. Kino se také zapojilo do akce Kinaspolu-online, kdy byly promítány filmy v době zavření kin online. Celkem tak bylo promítáno 133 filmů. 

U