Interiéry historického objektu Střelnice, Hustopeče

DT: Individuální dotace

Realizace:  6/2022 - 3/2023

Výše dotace: 250 000 Kč

Cílem projektu je vybavení expozice za účelem uchování historie stavebnictví a vinařství na území města Hustopeče. Projektovým záměrem je vybavení interiéru právě rekonstruovaného historického objektu Střelnice, který je na území Hustopečí unikátní stavbou. Objekt vně městských hradeb sloužil k obraně města, poté několikrát změnil majitele, až jej získalo do vlastnictví opět město Hustopeče. Vzhledem ke své historii a unikátnosti je Střelnice nenahraditelná. 

Návštěvníci mohou obdivovat  historické exponáty (historický lis 1. starosty) či jejich repliky (znak puškařů, ocelový terč střelců).V expozici je využito moderních způsobů předávání historických informací v podobě časové osy a interaktivních aktivit (veduty s historickou podobou města, pexesa). 

Předpokládáme nejen plnění funkce expozice pro veřejnost, ale i vzdělávací funkci pro žáky mateřských, základních a středních škol. Prostor bude zároveň sloužit pro komornější vinařské, společenské a vzdělávací akce s kapacitou cca 50 účastníků.

Dotace byla využita ke spolufinancování vybavení interiéru objektu - audiovybavení interaktivní veduty a  osvětlení exponátů.

94022 78498