Kaple hřbitov Hustopeče - podlaha

    18350

Název projektu: Kaple hřbitov Hustopeče - podlaha
Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2015
 Rejstříkové číslo kulturní památky: 16734/7-1274
Zahájení realizace projektu: 01. 08. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 08. 2015
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
104 889 Kč vč. DPH 
Výše dotace z rozpočtu MK ČR  (v Kč): 90 000 Kč
 Záměrem projektu je ochrana kulturní památky proti působení zemní vlhkosti v podobě zřízení provětrávacích kanálků a nasávacích otvorů  kolem základů objektu, rekonstrukce podlahy.