Komunitní plánování

Název projektu:
Komunitní plánování - Hustopeče
Prioritní osa: 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti
Primární oblast podpory: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Registrační číslo: Prioritní osa:
CZ.1.04/3.1.03/78.00015
Zahájení projektu
01.01.2012
Ukončení realizace projektu: 31.10.2014
Celkové výdaje na projekt (v Kč): 2.301.287,20

Projekt byl zaměřen na podporu a zkvalitnění procesů komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hustopeče a jeho správním obvodu. Jednalo se o projekt regionální, který byl realizován po dobu 2 let. Podpora projektu umožila vznik kvalitně fungujících procesů komunitního plánování sociálních služeb v regionu Hustopeče, který mělo dopad jak na poskytovatele a uživatele sociálních služeb, tak rovněž na širokou veřejnost v regionu Hustopeče.

Hlavním cílem projektu byla podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb včetně realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování sociálních služeb

5798