Mandlobraní s vínem

 

Výše dotace
100.000,- Kč
Termín realizace
20. - 21.8.2021

Město Hustopeče, po dvou zrušených ročnících akce Slavností mandloní, která se konává v jarním termínu, realizovalo poprvé akci Mandlobraní s vínem.  Primárním cílem bylo zvýšení turistické atraktivity Hustopeče, potažmo Jihomoravského kraje jako místa, kde je možné se setkat se středoevropským unikátem a to největšími mandloňovými sady. Na základě ohlasu návštěvníků, kterých přišlo přibližně 2,5 tisíce,  šlo opět o unikátní akci. Vzhledem k jedinečnosti těchto sadů bude významným přínosem propagace města Hustopeče, celého Jihomoravského kraje a podpora cestovního ruchu.