Mandlobraní s vínem

Název projektu
Mandlobraní s vínem
Rozhodnutí
RP/495/21
Uznatelné výdaje

Pronájem prostor
Propagace
Odměny účinkujícím

Výše dotace
20.000,- Kč
90%
Cíle projektu Cílem projektu je především zvýšení turistické atraktivnosti města Hustopeče jako významného centra vinařství. Rozvoj cestovního ruchu a také propojení pěstování révy vinné a výroby vína s kulturou a cestovním ruchem. Důležité je i zapojení místních vinařů do turistického ruchu.
Datum realizace 20. - 21.8. 2021
5930