Hustopeče, město vína a mandlí

Projekt je spolufinancovaný z ERDF, prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Registrační číslo:
CZ.1.011/2.2.00/10.01170
Zahájení realizace projektu:
1.12.2010
Datum ukončení realizace projektu: 28.2.2013
Oblast podpory:
11.2.2 Rozvoj služeb cestovního ruchu
Výše dotace z rozpočtu ROP (v Kč): 1 232 462,-

Projektový záměr:


Město Hustopeče se rozlohou vinic řadí k nejvýznamnějším ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Turisté zde také objeví unikátní mandloňové sady, největší v celé střední Evropě.

Projekt je zaměřen na propagaci 4 nejprestižnějších akcí města: Burčákových slavností, Světového duelu vín, Hustopečskou pečeť a Mandloňobraní. Projekt staví na exkluzivitě těchto jednotlivých akcí.

Cílem projektu je i samotné podpoření cestovního ruchu v Hustopečích a zkvalitnění služeb pro poskytování informací turistům.

Výstupem tohoto projektu bude TV spot – prezentace čtyř nejstěžejnějších akcí města, 20 minutový film o Hustopečích, spoty v rádiu, webové stránky zaměřené na turisty města a vytvoření míst s informačními kiosky přístupnými veřejnosti 24 hodin.

Pro akci Mandloňobraní budou vytvořeny drobné upomínkové předměty. Účastníci ochutnají mandlové menu, mandloňový likér apod.