Myslivost

Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže (aktualizace k 17.02.2023)

PREZENTACE - Porada statutárních zástupců a mysliveckých hospodářů 2023

Zpráva o veterinární činnosti pro MS za rok 2022

Roční výkaz o honitbách za myslivecký rok 2021 - 2022                                                                                                                                                                          Roční výkaz o honitbách za myslivecký rok 2020

Roční výkaz o honitbách za myslivecký rok 2017

Roční výkaz o honitbách za myslivecký rok 2016

AFRICKÝ MOR PRASAT - informace

Postup při nálezu uhynulého divokého prasete v ZAMOŘENÉ OBLASTI

Postup při lovu prasat divokých v oblasti intenzivního odlovu

Nařízení státní veterinární správy ze dne 13.07.2017 - mimořádná opatření AMP

Změna nařízení státní veterinární správy - AMP 18.07.2017

Nařízení státní veterinární správy ze dne 13.07.2017 - mimořádná opatření AMP v oblasti s intenzivním odlovem

Změna nařízení státní veterinární správy - AMP 18.07.2017

formulář - vzor objednávky laboratorního vyšetření

Více informací najdete na stránkách https://www.svscr.cz/