Myslivost

Otázky pro ověřování znalostí myslivecké stráže (aktualizace k 17.02.2023)

PREZENTACE - Porada statutárních zástupců a mysliveckých hospodářů 2023
PREZENTACE - Porada statutárních zástupců a mysliveckých hospodářů 2024

Zpráva o veterinární činnosti pro MS za rok 2022

Krajská veterinární správa SVS pro JmK - Školení myslivců 2024

Roční výkaz o honitbách za myslivecký rok 2021 - 2022                                                                                                                                                                          Roční výkaz o honitbách za myslivecký rok 2020

Roční výkaz o honitbách za myslivecký rok 2017

Roční výkaz o honitbách za myslivecký rok 2016

AFRICKÝ MOR PRASAT - informace

Africký mor prasat - prezentace k získání osvědčení (školení myslivců KÚ JMK 03.10.2023)

Preventivní úkony u volně žijící zvěře (MKZ)Aktuální nákazová situace vzhledem k africkému moru prasat v ČR (školení myslivců KÚ JMK 03.10.2023).

Postup při nálezu uhynulého divokého prasete v ZAMOŘENÉ OBLASTI

Postup při lovu prasat divokých v oblasti intenzivního odlovu

Nařízení státní veterinární správy ze dne 13.07.2017 - mimořádná opatření AMP

Změna nařízení státní veterinární správy - AMP 18.07.2017

Nařízení státní veterinární správy ze dne 13.07.2017 - mimořádná opatření AMP v oblasti s intenzivním odlovem

Změna nařízení státní veterinární správy - AMP 18.07.2017

formulář - vzor objednávky laboratorního vyšetření

Více informací najdete na stránkách https://www.svscr.cz/