Následná péče o zeleň Hustopeče 2024

97937

název projektu: Následná péče o zeleň Hustopeče 2024

celkové náklady projektu: 86 873 Kč

celkové způsobilé náklady: 86 873 Kč

výše dotace: 60 000 Kč

realizace akce: 05 - 11/2024

Spolufinancováno Jihomoravským krajem                                           Předmětem projektu je bezpečnostní/zdravotní ošetření 29ti vzrostlých stromů v 6ti lokalitách, a dosadba 4 stromů (2x hloch slívolistý, jílm habrolistý a dub letní) do stávající výsadby na území města Hustopeče.

Důvodem pro ošetření těchto vzrostlých stromů je zachování dobré kondice. Ve většině případů jde o velmi vzrostlé výsadby, navíc ve velmi frekventovaných lokalitách. Pravidelné odborné ošetření je důležité nejen z pohledu pravidelné údržby o hodnotné vzrostlé stromy, ale také z důvodu vysoké frekvence pohybu veřejnosti v místech, kde se tyto stromy nachází (v parku před domem seniorů, před městským sportovištěm, u společenského domu, u MŠ, ZŠ, nad parkovacími místy…). Práce budou provedeny dle platného arboristického standardu SPPKA_02-002_2015_REZ_STROMU. Dosadbu, která bude zahrnovat i úvazky a kotvení stromů, budou provádět Městské služby Hustopeče, organizační složka města Hustopeče, kteří mají na starost údržbu městské zeleně.                                                  Foto - stav před realizací