Nohelův dům - obnova uliční fasády

  97937

Název projektu:
Nohelův dům - obnova uliční fasády                             
Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč):
350 000,00

Předkládaný projekt řeší realizaci udržovacích prací na fasádě objektu, které se týkají výkladců, omítaných ploch a schodišť ke vstupům. Oprava výkladců zahrnuje odstranění stávajícího nátěru, výměnu poškožených dřevěných částí, opravu povrchu (tmelení), opravu zasklení, opravu vstupních dveří, nový nátěr a další práce dle stavu.

Cílem projektu je kompletní oprava uliční fasády. Smyslem a účelem projektu je faktická záchrana kulturní památky a vytvoření takových podmínek, které umožní další využívání této budovy. 

97940