Menu Hledat

Podporované byty Žižkova II. Hustopeče

39426

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0./0.0/17_079/
Prioritní osa:  06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Název tématického cíle:  09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Datum zahájení realizace akce: 6/2019
Ukončení realizace akce 9/2020
Celkové náklady akce: 10 910 tis. Kč
Výše dotace IROP 8 430 tis. Kč
Spoluúčast 937 tis. Kč

V rámci realizace projektu dojde k vybudování novostavby bytového domu se sociálními byty, který bude obsahovat šest bytových jednotek.

Cílem projektu je zvýšení kapacity dostupného sociálního bydlení, které umožní osobám v nouzi získat nájemní smlouvu. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Předpokladem k uzavření nájemní smlouvy je splnění podmínek IROP.
česky english deutsch