Podporované byty Žižkova II. Hustopeče

39426

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009266
Prioritní osa:  06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Název tématického cíle:  09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Datum zahájení realizace akce: 6/2019
Ukončení realizace akce 9/2020
Celkové náklady akce: 10 910 tis. Kč
Výše dotace IROP 8 430 tis. Kč
Spoluúčast 937 tis. Kč

V rámci projektu došlo k vybudování novostavby bytového domu se sociálními byty, který obsahuje šest bytových jednotek.

Cílem projektu je zvýšení kapacity dostupného sociálního bydlení, které umožní osobám v nouzi získat nájemní smlouvu. Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Předpokladem k uzavření nájemní smlouvy je splnění podmínek IROP.

Více informací o možnostech sociálního bydlení, které vzniklo v rámci projektu zde:

https://www.hustopece.cz/2020/09/zizkovska-dvojcata-podporovanych-bytu-jsou-kompletne-hotova