Pořízení retenční nádrže, Hustopeče

  89533

název projektu: Pořízení retenční nádrže, Hustopeče

celkové náklady projektu: 1 300 174 Kč

výše dotace: 500 000 Kč

realizace akce: 03/2023 - 07/2024

Předmětem projektu je vybudování retenční nádrže na jímání dešťové vody, za účelem zabránění překotného odchodu dešťové vody do kanalizace v případě přívalových dešťů a za účelem lepšího hospodaření s dešťovou vodou a jejího dalšího využívání. 

V současné době je dešťová voda odváděna přímo do jednotné kanalizace, bez dalšího využívání či bez možnosti zabránění překotného odvodu dešťové vody do jednotné kanalizace v případě přívalových dešťů, čímž hrozí zahlcení kanalizace. Projekt reaguje na počasí v posledních letech, kdy ubývá srážek (proto nádrž se schopností retence), zároveň se objevují prudké přívalové deště (proto snížení rychlosti odtoku do dešťové kanalizace). 

Objem nádrže je 50 m3, kdy polovina maximální kapacity postupně odejde do kanalizace a polovina kapacity bude zdržena za účelem dalšího využití (zálivka ap.) Nádrž bude umístěna v blízkosti Společenského domu Hustopeče, v zastavěné části města.