Předcházení vzniku odpadů ve městě Hustopeče

  

97951

Název projektu:
Předcházení vzniku odpadů ve městě Hustopeče
Specifický cíl:
1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje
Registrační číslo:

CZ.05.01.05/XX/22_024/0001183

Zahájení realizace projektu: 11.5.2023
Datum ukončení projektu: 31.12.2024
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
5.954.550,-
Výše dotace z rozpočtu ESIF (v Kč): 4.823.185,50 (81 %)

Předmětem záměru je zavedení předcházení vzniku BRO ve městě Hustopeče a to systémem tzv domácího kompostování. Za tímto účelem město pořídí 800 ks kompostérů, které bezplatně poskytne občanům. Pro zpracování veřejné zeleně bude doplněno o štěpkovač přiměřeného výkonu. Systém bude v opatření 1.5.4 doplněn o 400 ks vratných nápojových kelímků pro předcházení vzniku odpadů z jednorázových obalů (doplněno o přenosnou myčku vč. příslušenství - boxy na přepravu).