Projekt „Elektromobil pro údržbu města Hustopeče“

21819
Národní program Životního prostředí
Prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích
Podoblast 5. 2. Udržitelná městská mobilita.
Podporované aktivity 5. 2. A
Podpora alternativních způsobů dopravy
Registrační číslo projektu: 1501724
Celkové způsobilé náklady projektu: 1 062 380 Kč
Výše dotace: 500 000 Kč
Spoluúčast žadatele: 562 380 Kč
Počátek realizace projektu: 1. 5. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2017

Cílem projektu je pořízení vozidla s alternativním motorem, který nahradí nynější nevyhovující vozidlo se spalovacím motorem. Přínosem je ochrana životního prostředí ve městě, kdy do zástavby a ulic města Hustopeče bude za účelem svozu odpadů, posečené zeleně a zálivky městské zeleně vyjíždět vozidlo nevypouštějící výfukové plyny. Pořízení tohoto typu vozidla s alternativním pohonem je v souladu se šetrnou a trvale udržitelnou odpadovou politikou města Hustopeče; navazuje již realizované projekty města (Zavedení sběru biologicky rozložitelných odpadů v roce 2014, Rozšíření sběrného dvora v roce 2016).

                   25309

                  25311

                              25310