Restaurování renesanční kašny

  18350

Název projektu:
Restaurování renesanční kašny v Hustopečích
Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017
 Rejstříkové číslo kulturní památky: 20784/7-1272
Zahájení realizace projektu: 27.4.2017
Datum ukončení projektu: 31.12.2017
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
363 300
Výše dotace z rozpočtu MK ČR  (v Kč): 149 000

Aktivity projektu:

-          realizace funkční hydroizolace vnitřní bazénové části
-          realizace revize stávajících vodovodních rozvodů
-          restaurování kamenné složky objektu in situ
-          deponace a konzervace ocelové obruče,  instalace do stávající pozice