Revitalizace objektu Střelnice, Hustopeče


  Revitalizace objektu Střelnice, Hustopeče

Identifikace projektu: 117D082002027
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program:  11708 Podpora revitalizace území
Celkové náklady projektu: 4 761 848,50 Kč
Dotace: 2 857 109,00 Kč
Spoluúčast: 1 904 739, 50 Kč
Realizace: 04 - 11/2021

Budoucím využitím objektu střelnice bude občanská vybavenost v podobě kulturního domu, neboť objekt představuje jednu z mála posledních historických staveb na území města Hustopeče. Okamžitá kapacita objektu bude 50 účastníků, využití objektu je tedy vhodné pro akce komornějšího rázu (další vzdělávání v podobě přednášek nejen o vinařství, historických přednášek, prezentace umělců a besedy s nimi, koncerty). Interiér objektu bude vybaven trvalou expozicí vinařství a stavebnictví města Hustopeče.

68231

68232

68232

92007