Menu Hledat

Rozvoj venkovního zázemí za účelem mimoškolního vzdělávání při CVČ Pavučina, Hustopeče

71203
Rozvoj venkovního zázemí za účelem mimoškolního vzdělávání při CVČ Pavučina, Hustopeče

Národní program Životní prostředí

Prioritní oblast: 6 – Environmentální prevence

Podoblast podpory: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

Celkové náklady projektu: 358 tis. Kč   
Dotace: 271 tis. Kč 
Spoluúčast: 87 tis. Kč 
Realizace: 2020 - 2021
Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání u předškolního vzdělávání. Účelem je umožnění delšího kontaktu s přírodou prostřednictvím nového či rozšířeného vybavení: pro kroužek Bylinkohrátky bylinkovou spirálu s bylinkami a vyvýšené záhony, pro nový kroužek "Kuchař kulinář" ovocné keře, vyvýšené záhony, pro přírodovědný kroužek pozorovací pomůcky či zlepšení stavu stávajícího biotopu - jezírka.

Uplatnění nové meteostanice je především pro zájmové přírodovědné kroužky a pro pravidelné monitorování vlivu počasí na přírodní zahradu v areálu Pavučiny.

V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 5 267 m2.

ovocné keře