Rozvoj venkovního zázemí za účelem mimoškolního vzdělávání při CVČ Pavučina, Hustopeče

71203
Rozvoj venkovního zázemí za účelem mimoškolního vzdělávání při CVČ Pavučina, Hustopeče

Národní program Životní prostředí

Prioritní oblast: 6 – Environmentální prevence

Podoblast podpory: 6.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

Celkové náklady projektu: 358 tis. Kč   
Dotace: 271 tis. Kč 
Spoluúčast: 87 tis. Kč 
Realizace: 2020 - 2021
Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání u předškolního vzdělávání. Účelem je umožnění delšího kontaktu s přírodou prostřednictvím nového či rozšířeného vybavení: pro kroužek Bylinkohrátky bylinkovou spirálu s bylinkami a vyvýšené záhony, pro nový kroužek "Kuchař kulinář" ovocné keře, vyvýšené záhony, pro přírodovědný kroužek pozorovací pomůcky či zlepšení stavu stávajícího biotopu - jezírka.

Uplatnění nové meteostanice je především pro zájmové přírodovědné kroužky a pro pravidelné monitorování vlivu počasí na přírodní zahradu v areálu Pavučiny.

V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 5 267 m2.

ovocné keře