Světový duel vín 2015

Název projektu
Světový duel vín 2015
Rozhodnutí
RP/57/15
Uznatelné výdaje

Propagace (katalog, plakáty, billboardy)
Prezentace v tisku,rozhlase, televizi
Pronájem prostor pro konání výstavy

Výše dotace
200.000,- Kč
50%
Cíle projektu Projekt přispěje k propagaci českého a moravského vinařství a vinohradnictví, které každoročně dosahuje úspěchů v mezinárodním měřítku a dokumentuje tak trvale vzrůstající úroveň. Pro další profesní růst je nutné sledovat rrendy v oboru a porovnávat výsledný produkt v rámci Evropy i světa.
Datum realizace 21.11.2015

  5930 5931