Světový duel vín 2020 - odborný seminář

Název projektu
Světový duel vín 2020 - odborný seminář
Rozhodnutí
RP/212/20
Uznatelné výdaje

Pronájem prostor pro konání akce
Výroba podkladových materiálů
Odměny přednášejícím a pomocnému personálu
Propagace akce

Výše dotace
100.000,- Kč
80 %
Cíle projektu Projekt si dává za cíl spojit přehlídku Světový vín s konferencí edukativního charakteru pro odborníky, tak aby měli možnost nad vybranými vzorky vín diskutovat o celosvětovém vinařství s ostatními kolegy v oboru.
Datum realizace 6/2021
5930