Světový duel vín 2023- odborný seminář

Název projektu
Světový duel vín 2023 - odborný seminář
Rozhodnutí
RP/120/23
Uznatelné výdaje

Pronájem prostor pro konání akce
Výroba podkladových materiálů
Odměny přednášejícím a pomocnému personálu
Propagace akce

Výše dotace
100.000,- Kč
80 %
Cíle projektu Projekt si dává za cíl spojit přehlídku Světový vín s konferencí edukativního charakteru pro odborníky, tak aby měli možnost nad vybranými vzorky vín diskutovat o celosvětovém vinařství s ostatními kolegy v oboru.
Datum realizace 16.11.2023
5930