Třešňové stromořadí Hustopeče/Starovice

97937

název projektu: Třešňové stromořadí Hustopeče/Starovice

celkové náklady projektu: 73 536 Kč

celkové způsobilé náklady: 73 536 Kč

výše dotace: 44 121 Kč

realizace akce: 04/2024

Spolufinancováno Jihomoravským krajem                                          

Předmětem projektu je výsadba 30 ti stromů, prunus avium, třešeň ptačí, v okrajové části obce směrem na Starovice, na nově vybudované propojce ulice Žižkova – Brněnská, u nedávno otevřeného obchodního areálu. Třešňové stromořadí nejen zvelební lokální krajinu, ale pomůže i jako protierozní opatření v krajině trpící suchem.

Dotace byla použita na nákup stromů a pomocného materiálu, včetně zavlažovacích vaků. Výsadbu, která zahrnovala i úvazky a kotvení stromů, provedly během měsíce dubna 2024 Městské služby Hustopeče, organizační složka města Hustopeče, kteří mají na starost údržbu městské zeleně.

                                Foto - stav po realizací