Úprava zahrady odděleného pracoviště MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 v přírodním stylu

Název projektu: Úprava zharady odděleného pracoviště MŠ Hustopeče,  Na Sídlišti 5 v přírodním stylu
Prioritní osa: 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Primární oblast podpory: 7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci enviromentáních vzdělávacíh programů, poskytováí enviromentálního poradenství a enviromentálních informací
Registrační číslo: CZ.1.02/7.1.00/14.23202
Datum zahájení projektu:
1.2.2014
Datum ukončení projektu: 22.12.2014
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
1.222.716,
Výše dotace z rozpočtu OPŽP (v Kč): 1.101.080,-

Cílem projektu byla úprava dětského hřiště při MŠ Na Sídlišti 5. Především vytvoření prostoru vhodného pro volnou hru dětí, kterou potřebují ke svému vývoji. Dalším cílem je, aby se při hře seznámili s hlavními přírodními elementy – vzduch, voda, půda a oheň a naučili se jej využívat všemi smysly.

5923