Výchovně rekreační tábor 2016

   5801

Název projektu:
Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
98 886,00
Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč):
69 000,00

Cílem výchovně rekreačního tábora v obci Těchonín – Celné v době od 23. 7. do 30. 7. 2016 bylo zábavnou formou předat dětem pozitivní vzorce chování, preventivně zapůsobit proti zneužívání návykových látek, utužit jejich hygienické návyky a v neposlední řadě jim připravit spoustu nových pozitivních zážitků. Všechny výše uvedené aktivity projektu byly dětem předány nenásilnou, hravou formou. Dílčím cílem byla také práce na zvýšení sebevědomí dětí, pocházejících z nízkých sociálních poměrů a práce na utváření zdravé osobnosti. Přidanou hodnotou tábora bylo také to, že dětem bylo umožněno zúčastnit se letního tábora, na který většinou nemají rodiče těchto dětí finance. Většina dětí uvedla, že doposud na žádném letním táboře nebyla, děti si velmi považovaly, že se mohly tábora zúčastnit, aktivně se účastnily jak pohybových, tak i vzdělávacích aktivit a to jednak zejména v areálu Turistické ubytovny v Celné a jeho nejbližším okolí, ale také i v rámci pořádaných výletů.