Výchovně rekreační tábor 2017

   5801

Název projektu:
Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin 2017
Celkové výdaje na projekt (v Kč):

Výše dotace z rozpočtu JMK (v Kč):
68 400,00

Cílovou skupinou výchovně rekreačního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin (dále jen tábor) jsou děti ve věkovém rozmezí 8 – 14 let, které jsou evidovány jako klienti sociálně-právní ochrany dětí sociálního odboru MěÚ Hustopeče, popřípadě děti, které žijí v sociálně slabých rodinách, a lze u nich predikovat v důsledku slabých sociálních poměrů inklinaci k sociálně-patologickým jevům v budoucnosti. Táboru se zúčastní celkem 10 dětí, které budou vybrány za spolupráce OSPOD Hustopeče, základních škol správního obvodu Hustopeče a úřadu práce Hustopeče.