Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hustopeče– 1. etapa“

  

      

Národní plán obnovy

Komponenta 2.2.2.

Výzva č. 1/2022 Rekonstrukce veřejného  osvětlení

Název projektu: Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hustopeče– 1. etapa 

Registrační číslo projektu: 2182000053

Realizace: 09-11/2022

Dotace: 3 939 389 Kč

Předmětem dotace je rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Stávající osvětlení v předmětné části ve městě Hustopeče je provedeno se svítidly, jejichž stáří je odhadováno na 5 až 30 let. Svítidla byla vybavena vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Optická část svítidel je zejména u starších typů svítidel silně zastaralá s velmi nízkou světelnou účinností. Celkově se jedná o 397 ks stávajících svítidel.

V rámci projektu proběhla kompletní rekonstrukcí VO spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla byla nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. Byla provedena výměna 1 ks stožárů a úprava 9 ks rozvaděčů, spočívající ve výměně jističů a stykačů. 

Celkem došlo k výměně a doplnění 422 ks svítidel.