Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hustopeče– 2. etapa

                    

Národní plán obnovy

Komponenta 2.2.2.

Výzva č. 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení

Název projektu: Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hustopeče– 2. etapa

Registrační číslo projektu: 2182000544

Realizace: 09-11/2023

Dotace: 1 644 959 Kč

Předmětem dotace je rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Stávající osvětlení v předmětné části ve městě Hustopeče je provedeno se svítidly, jejichž stáří je odhadováno na 5 až 30 let. Svítidla byla vybavena vysokotlakými sodíkovými výbojkami. Optická část svítidel je zejména u starších typů svítidel silně zastaralá s velmi nízkou světelnou účinností. 

V rámci projektu proběhla kompletní rekonstrukcí VO spočívající ve výměně stávajících svítidel. Stávající svítidla byla nahrazena novými LED svítidly, a to na základě světelně-technických výpočtů. 

Celkem se jedná o výměnu 196 ks svítidel. Stožáry a rozvaděče budou ponechány ve stávajícím stavu. K montáži je navrženo 207 ks nových svítidel, 16 ks svítidel bude doplněno na stožáry energetiky.